Mitä tarkoittaa tieteelliskriittinen lähde-editio?

Lähde-editio tarkoittaa koottujen teosten kokoamista kansakunnan merkkihenkilöiden kirjallisista jäämistöistä.

Kootuissa teoksissa julkaistaan yhtenä kokonaisuutena kohdehenkilön päiväkirjat, kirjeet, lehtikirjoitukset, lausunnot ja kaikki muu painettu tai painamaton aineisto.

Julkaisemisprosessissa lähdetieto paikannetaan, tulkitaan, selitetään, varustetaan täydellisillä hakuominaisuuksilla ja julkaistaan sähköisenä tai printattuna.

 

  • Paikantaminen on lähteiden hakemista, tilaamista ja jäljentämistä arkistoista ja kirjastoista.
  • Tulkitseminen on dokumenttien puhtaaksikirjoittamista, koodaamista ja tallentamista.
  • Selittäminen on niiden varustamista yleis- ja rivikommentaareilla sekä erilaisilla indekseillä.
  • Julkaiseminen on lähdetiedon jakamista kaikkien saataville yleisessä portaalissa.