VUODEN 1918 KOKOELMA

Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarvikeasiain osaston päätöksiä: Lehtileikkeitä

 

Finlands Folkkomissariet, skannattu, (s. 1)

 

Kansanvaltuuskunnan päätöksiä

 • 29.1.       Kansanvaltuuskunnan julistus. Suomen työmiehet, kansalaiset!
 • 15.2.       Työväen Pääneuvostolle.
 • 12.3.       Saksalaisten joukkojen Suomen alueelle hyökkäystä vastaan

 

 Haukkumakirjeitä Tokoille

 • Suomen kansalainen                    Helsinki    Päiväämätön
 • Postikortti:                   ”Då Nå måst anses ansvarig för alla dessa mord som begärts [– –]”
 • Salomon Piippu: ”Kun olen sepäntyöntekijä ja kun venäläiset kohta vievät pyssynsä ja piikkinsä pois [– –]”
 • Postikortti: ”Ihmisteurastus yhtiön puheenjohtaja [– –]”
 • Postikortti: Herra Tokoi Werinen
 • Postikortti                                     Askersund  [?]1917
 • Postikortti                                     Kälviä           [?]

 

Saapuneet kirjeet – Oskari Tokoi

 • Työläinen ja kunnon työpojan isä                            Helsinki       22.11.1917
 •  [?]                                                                            Eteläpohjanmaalla 12.1918
 • Roistopäällikkö Senaattori Verinen Oskari Tokoi.
 • Pohjalaisia                                                                 Päiväämätön
 • ”Näiden uhrien veren ääni huutaa maasta [– –]
 • [?]                                                                              Päiväämätön
 • ”Oskari Tokoi! Sydämeni pakoittamana [– –]
 •  [?]                                                                              Päiväämätön
 • ”Kunnioitettavat rakkaat kansanedustajat”! [– –]
 • Raatajia                                                                      Päiväämätön
 • ”Herra Oskari Tokoi. Koska alamme tarvita toisenlaisia johtajia [– –]
 • Työtoveri joka oli isänmaalle uskollinen                    Päiväämätön
 • ”Kuuleppas Oskari, kuin sinä saat tämän kirjeen olet sinä jo umpikujaan tuomittu [– –]
 • Työläinen                                                                   Päiväämätön
 • ”Hyvä herra! Rosmo koplan järjettömyyskaartin ja Verikaartin Presidentti [– –]
 •  [?]                                                                               Päiväämätön
 • ” Mokoma!
 •  [?]                                                                               Waasassa   19.11.1917
 • ”Rosmojoukonjohtajat! Nyt tuli Herrain…” [– –]
 • [?]                                                                                Turussa       28.11.1917
 • ”Toveri (aatteellisesti) Oskari Tokoille. [– –]..
 • Työläisnainen, pesijätär                                              Päiväämätön
 • K. Lindqvist                                                                Helsinki       23.3.1917
 • Joukko punasii                                                           Päiväämätön
 • Ett antal fredliga medborgare                                     Saap. 18.2.1918

 

Suomen kansanvaltuuskunnan elintarvikeosaston sähkeitä, Hki – Viipuri

Oskari Tokoi

 • Viipurin läänin elintarvikekomitea, No 290      Helsinki       27.3.1918
 • Viipurin läänin elintarvikekomitea, No 129      Helsinki       [?]1918

 

Suomen kansanvaltuuskunnan Elintarvikeosaston kirjeenvaihtoa, Helsinki – Viipuri

 • Okari Tokoi                 Viipurin läänin elintarvekomitea        Helsinki 7.3.1918
 • Oskari Tokoi               Viipurin läänin elintarvikekomitea     Helsinki 11.3.1918

 

v. 1918 – Punaisen Suomen asiasana- ja henkilökortistoa, S – Ö

Tokoi, Oskari (O. Tokoi, O.T)

 • Suomen Ammattijärjestön puheenjohtaja
 • Elintarvikeasian valtuutettu Suomen Kansanvaltuuskunnassa, 28.1., SKV:n pöytäk. 20.2.1918 No: 52)
 • Venäjän ja suomen asiain selvittelykomitean jäsen. (SKV:n pöytäk. 19.2.1918 No: 41)
 • Sos.dem. lähetti Pietariin 12/3,1917
 • Kun huhtik. alussa 1917 muodostettiin uusi Senaatti eri puolueiden edustajista, tuli Tokoi talousosaston jonka jäsenistö oli [?]) varapuheenjohtajaksi.
 • 26.2.1918 4 milj. [?] elintarp. hankintaan. Juna lähetetään.

 

Fria ord – Vapaa Sana N:o 1 – 26 1918

 

Armahdusasiajulkaisuja

 • YLEISEN AMNESTIAN PUOLESTA: Suomen köyhälistön yksimielinen ja vääjäämätön vaatimus vallassaolijoille.
 • Esitys armahduksesta Eduskunnan puhemiehelle: Väinö Hakkila, Osk. Reinikainen ja Väinö Hupli.

 

Armahduskysymys – lehtileikkeitä, 1918 – 1927

 • 12.6.1918              Kansan Sana: Suuri mielenosoitus Tampereella valtiollisen armahduksen puolesta
 • 20.10.1918            HS: Yleinen armahdus
 • 15.6.1919              HS: Valtiollisten rikollisten armahdus
 • 18.1.1920              HS: Korkeimman oikeuden lausunto armahduksesta
 • 2..4.1920               Sosialidemokraatti: Yleiset asiat. Armahduksien toimeenpano.
 • 17.11.1920            Uusi Suomi: Sosialistien armahdusvaatimus.
 • 3.5.1921                Sosialidemokraatti: Amenstia ja johtajat.
 • 7.8.1921                Sosialidemokraatti: Taistelua amnestian puolesta on jatkettava ja tehostettawa.
 • 20.12.1921            Kansan Voima: Walkoisen runoilijan mietteitä: Eino Leino: Täydellinen amnestia.

 

Suomen Vallankumoushallitus

 • Kansanvaltuuskunta, Helsingissä tammikuun 28.1.1918: Elintarvikeasiain valtuutettuna, Suomen Ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi. Työväen Toimeenpaneva Komitea.

 

Kunnallisilla neuvottelupäivillä 1918

 • Oskari Tokoin pitämä puhe (23.1.1918)

 

Lehdet 1918

Suurlakkotiedonantoja

 • Suuria työwäenkokouksia tänään nykyisen asema johdosta. Punaista senaattia waaditaan (17.11.1917 ?).

 

Suomen Kansanvaltuuskunnan tiedonantoja 1918

 • Elintarveasia. Elintarvikevarastojen uuden tarkastuksen toimittaminen (4.2.1918)
 • Suomen Kansanvaltuuskunnan julistus. Suomen työläiset, kansalaiset; Suomen wallankumoushallitus (19.2.)
 • Elintarwekysymys, Oskari Tokoi, (19.2.)
 • Elintarwelautakunnille, Oskari Tokoi, (19.2.)
 • Suomen Kansanwaltuuskunnan määräys. Elintarwewarastojen uuden tarkastuksen toimittamisesta, Oskari Tokoi, (19.2.)

 

Työmies 1918

 • Elintarwikewarastojen uuden tarkastuksen toimittaminen, Oskari Tokoi (4.2.)
 • Elintarweasiat: Helsingin elintarvikelautakunnan suhtautuminen Kansanvaltuuskuntaan; Wiljan hankinta Helsinkiin; Elintarwikelautakunnille ja Punaisen kaartin osastoille, Oskari Tokoi, (14.2.).
 • Elintarpeiden m. tavarain kuljetus, Oskari Tokoi (27.3.)

 

Vallankumoustiedonantoja 1918

 • Kansanwaltuuskunnan julistus, Suomen työmiehet, kansalaiset (29.1., julistus annettu).

 

Tiedonantolehti 1918

 • Kansanwaltuuskunnan julistus, Suomen työmiehet, kansalaiset (30.1.)
 • Suomen wallankumoushallitus (30.1.).
 • Elintarwikekysymyksemme; Elintarwikelautakunnille ja työwäen järjestöille, Oskari Tokoi, (31.1.)

 

Porvoon Tiedottaja 1918

 • Lakeja ja asetuksia. Lagar o. bestemmelser, Oskari Tokoi, (20.3.)

 

Huvudstadsbladet: Extranummer

 • Det röda skräckväldet i Helsingfors. Händelserna i sammandrag från 28. Jan. – 12. April 1918: ”Finlands revolutionära regering”

 

Uusi Päivä 1918

 • Punaisten hallituksen pako (15.4.)

 

Työn Lehti 1918

 • Suomen ja Wenäjän wälinen suhde lopullisesti ratkaistu.

 

Arbetet 1918

 • Två tal, hållna vid medborgarmöten i Helsingfors och Åbo i senaste söndags. Georg Bolds tal i Åbo (7.3.).

 

Digitoitu

 • Lehdet: Suomen Kansanvaltuuskunta Tiedonantoja, 1.2.1918 – 26.3.1918.
 • Sähkösanomia Karjalattarelle, 21.11.1917
 • Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Viimeiset Tiedot, 18.11.1917.
 • Suurlakkotiedonantoja N:o 1. 19.11.1917
 • Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestön Johtavan Komitean Tiedonantolehti, N:3, 17.7.1917.
 • Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantoja, N:o 3, 4.2.1918.
 • Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantolehti, 12.2.1918.
 • Suomen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti, N:o 2, 15.11.1917.
 • Suomen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti, N:o 5, 18.11.1917.

 

Y. K. Laineen keräämää materiaalia

 • Sos. dem. puolueneuvoston esittämät lähimmät vaatimukset. Esitetty nähtävästi venäläisille maaliskuun vallankumouksen jälkeen 1917.
 • Työväen Pääneuvoston muodostaminen.
 • Ali Aaltonen: Yleinen sotilaallinen tilanne koko maassa tätä nykyä seuraava.
 • Y. Sirolan selostus toimenpiteistä Suomen asiain esittämiseksi eri maiden sosialisti-puolueiden edustajille.
 • Porvariston vallankaappaushanke, esitetty sos.dem. eduskuntaryhmälle 7.1.1917 (Työmiehessä 8.11.1917).
 • Venäläiset toverit.
 • Muistelmia sisäisten ristiriitojen syntyajoilta 1917 – 1918.